Chemické látky na biologické bázi

Chemické látky a materiály z různých zdrojů biomasy hrají důležitou roli při snižování naší závislosti na neobnovitelných zdrojích. Stromy, rostliny, plodiny, řasy, bakterie a biologický odpad lze v různých podobách a formách využít k výrobě široké škály chemických látek, paliv, produktů a meziproduktů na biologické bázi.

Společnost Alfa Laval Vám může pomoci s účinnou separací fermentačního výluhu, čištěním po předúpravě, koncentrací cukerných toků a ligninu, jakož i s čištěním odpadních vod a bezodpadovým hospodářstvím (Zero liquid discharge). Díky naší široké nabídce účinných řešení pro přenos tepla a separaci jsme zde pro jakoukoli podporu Vašich procesů na biologické bázi.

Alfa-Laval-bio-based-chemicals.jpg

Cleantech-Resource-efficiency-cellulosic-sugars-final-210303.jpg

Celulózový cukr a etanol

Výroba cukrů a etanolu z celulózy vyžaduje ve srovnání s tradiční výrobou cukru a etanolu první generace další separační kroky. Vysokorychlostní separátory Alfa Laval lze použít k odstranění obsahu ligninu po předúpravě i k odstranění kvasinek, zatímco odpařovací systémy se používají ke koncentraci proudů cukru, ligninu a odpadní vody k zajištění optimálních podmínek procesu s vysokou účinností a k opětovnému využití vody k minimalizaci spotřeby pitné vody.

Bioplasty

Biologicky rozložitelné plasty z obnovitelných zdrojů jsou budoucností udržitelné výroby primárních plastů. Společnost Alfa Laval má zkušenosti s odstraňováním buněk nebo bakterií z fermentačního výluhu pro výrobu PLA (kyseliny polymléčné) i PHA (polyhydroxyalkanoátů) pomocí vysokorychlostních separátorů. Tento typ separace využívající stejnou technologii se používá v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu již od počátku 80. let minulého století.

cleantech_bio-plastics.jpg

Cleantech-Recycling-pyrolysis-final-210303.jpg

Pyrolýza

Pyrolýza je tepelný proces, při kterém se materiály rozkládají při zvýšené teplotě v inertní atmosféře bez přístupu kyslíku. K pyrolýze lze použít prakticky jakýkoli zdroj biomasy nebo odpadu, což z ní činí stále zajímavější řešení pro trh s obnovitelnými zdroji a recyklací. Lze ji použít k výrobě oleje například ze dřeva a pilařského odpadu, použitých pneumatik nebo recyklace směsných plastů. V závislosti na surovině mohou vznikat i další plynné a pevné produkty, které poskytují další hodnotu.

Olej získaný pyrolýzou vyžaduje před přeměnou na produkty s přidanou hodnotou v navazujících procesech odstranění vlhkosti a nerozpuštěných částic. Osvědčená vysokorychlostní separační technologie společnosti Alfa Laval účinně čistí pyrolýzní olej během jediné operace a současně odstraňuje vodu i částice. Nabízíme také rozsáhlé portfolio deskových výměníků tepla pro související povinnosti chlazení pyrolýzního procesu.

Výroba tálového oleje

Klesající trh s papírem vyvíjí tlak na celulózky, aby hledaly nové způsoby, jak maximalizovat ziskovost. Pro mnohé z nich to znamená vytvoření zcela nových a udržitelných zdrojů příjmů s využitím vedlejších produktů vznikajících v procesech celulózek. Tyto vedlejší produkty nejsou považovány za odpad, ale přispívají k ziskovému vedlejšímu podnikání v oblasti prodeje terpentýnu, ligninu a především tálového oleje.

Osvědčené separační technologie společnosti Alfa Laval jsou dnes důležitou součástí mnoha systémů pro těžbu ropy. Umožňují celulózkám zvýšit výtěžnost zpětného získávání tálového oleje a zároveň zlepšit kvalitu produktu a dokonce i udržitelnost jejich provozu.

Přečtěte si případ zákazníka a dozvíte se více

Více informací

Cleantech-Resource-efficiency-tall-oil-final-210303.jpg

Předčištění HVO a bezodpadové hospodářství ZLD

Rostlinné oleje ze sóji, řepky, loje a použitého kuchyňského oleje jsou surovinami pro výrobu obnovitelné nafty a leteckých paliv. Hydrogenovaný rostlinný olej (HVO) lze sice vyrábět tradičními rafinérskými postupy, vyžaduje však předúpravu (PTU). Tato předúprava zahrnuje kroky praní vodou, po nichž následuje vysokorychlostní separátor pro účinnou separaci vody z praní od oleje a minimální ztráty výchozí suroviny. Společnost Alfa Laval může dodat kompletní jednotky předúpravy spolu se systémem bezodpadového hospodářství, které zajišťuje opětovné využití vody v rámci pracích procesů.

Naše řešení

Cleantech-Recycling-separators-final-210303.jpg

Řešení vysokorychlostní separace

Pro odstředivou separaci nabízí společnost Alfa Laval ideální možnosti pro jakýkoli typ chemického procesu na bázi biologických látek. Sladění správného zařízení se specifiky procesu, výběrem organismu, vstupních surovin a fermentačního média je pro úspěch Vaší výroby naprosto zásadní. Umíme Vás podpořit separačními řešeními, která vyhovují všem možným kombinacím okolností a požadavků.


Více informací

Řešení pro odpařování

Pro odpařování nabízí Alfa Laval kompletní systémy optimalizované pro Vaše specifické podmínky. Je například Vaší prioritou nízký kapitálový výdaj? Nebo je důležitější minimalizovat spotřebu páry a dosáhnout dlouhodobě co nejnižších provozních nákladů? Ať tak či onak, můžeme navrhnout systém, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám.


Více informací

Systém bezodpadového hospodářství

Systémy bezodpadového hospdářství ZLD jsou odolná a kompaktní řešení navržená pro absolutní minimalizaci vypouštění kapalin v široké škále aplikací průmyslových odpadů. Systémy ZLD optimalizují účinnost spotřeby vody prostřednictvím kombinace tepelných řešení a separační technologie, přičemž ustředním prvkem sestavy je odparka AlfaFlash.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství