Recyklace

V cirkulární ekonomice je recyklace poslední fází životního cyklu výrobku, kdy již nelze výrobek znovu použít, opravit nebo servisovat. Recyklace nám umožňuje využít komponenty a přírodní zdroje obsažené ve výrobku a vrátit je zpět do provozu. V současné době se však recykluje pouze zlomek materiálů, většina z nich putuje do spaloven nebo na skládky. Nově vznikající procesy naštěstí vytvářejí nové možnosti pro komerčního využití recyklace plastů, textilu, baterií, tuhého komunálního odpadu (TKO) a dalších.

Společnost Alfa Laval je zde, aby vám pomohla s efektivním oddělováním a řešením hospodaření s vodou pro kroky čištění a koncentrace ve Vašem recyklačním procesu. Tyto robustní a osvědčené technologie pomáhají snižovat spotřebu vody a množství nerecyklovatelného odpadu. Pro povinnosti chlazení v procesech, jako je pyrolýza a zplyňování, nabízíme také širokou škálu řešení pro přenos tepla. Čtěte dále a dozvíte se, jak Vás můžeme podpořit při přeměně dnešního odpadu na hodnotu zítřka.

Alfa-Laval-recycling.jpg

Cleantech-Recycling-pyrolysis-final-210303.jpg

Pyrolýza

Pyrolýza je tepelný proces, při kterém se materiály rozkládají při zvýšené teplotě v prostředí bez kyslíku. K pyrolýze lze použít prakticky jakýkoli zdroj biomasy nebo odpadu, což z ní činí stále zajímavější řešení pro trh s obnovitelnými zdroji a recyklací. Lze ji použít k výrobě oleje například ze dřeva a pilařského odpadu, použitých pneumatik nebo recyklace směsných plastů. V závislosti na surovině mohou vznikat i další plynné a pevné produkty, které poskytují další hodnotu.

Olej získaný pyrolýzou vyžaduje před přeměnou na produkty s přidanou hodnotou v navazujících procesech odstranění vlhkosti a nerozpuštěných částic. Osvědčená vysokorychlostní separační technologie společnosti Alfa Laval účinně čistí pyrolýzní olej během jediné operace a současně odstraňuje vodu i částice. Nabízíme také rozsáhlé portfolio deskových výměníků tepla pro související povinnosti chlazení pyrolýzního procesu.

Chemická depolymerizace

Přeměna polymerů zpět na jejich monomery umožňuje znovu vytvořit všechny nové primární polymery - bez vlivu na trvanlivost výrobku. Ve srovnání s pyrolýzou a jinými heterogenními metodami recyklace vyžadují současné metody depolymerizace homogenní surovinu. Alfa Laval nabízí tepelná a separační zařízení pro procesy tepelné depolymerizace i pro opětovnou polymerizaci produktů.

cleantech-Recycling-Chemical-depolymerization-final.jpg

cleantech_textile-recycling.jpg

Recyklace textilu

Textilní průmysl je druhým nejvíce znečišťujícím průmyslovým odvětvím na světě, protože při výrobě se obrovské množství pitné vody mění v odpadní vodu. Recyklace textilu na textil je jedním z důležitých dílků skládačky pro zavedení oběhového hospodářství v tomto odvětví. Řešení bezodpadového hospodářství (ZLD) společnosti Alfa Laval umožňují opětovné využití vody při recyklaci textilu, čímž se snižuje spotřeba pitné vody pro minimalizaci ekologické stopy.

Odpad jako hodnotná surovina

To, co je dnes často považováno za odpad, se v budoucnu může stát cennou surovinou. Například popel ze spaloven obsahuje vysoké množství soli, kterou lze z odpadu získat a vyčistit.
Kal lze použít jako surovinu pro výrobu betonu. Ze zředěných proudů lze koncentrovat cenné kovy, které bylo dříve příliš obtížné získat. Z odpadních vod lze vyrábět hnojiva. A to je jen několik z nekonečných možností, jak účinněji využívat naše zdroje.

Díky jedinečným a pokročilým řešením pro přenos tepla a separaci může společnost Alfa Laval umožnit efektivnější výkon prakticky jakéhokoli typu recyklačního zařízení nebo provozu. Spolupracujeme s Vámi, abychom zvýšili produkci Vašeho závodu, postarali se o cenný odpad a uzavřeli kruh.

cleantech-Recycling-waste-as-raw-material-final.jpg

Naše řešení

AlfaFlash 640x360px.jpg

Systém bezodpadového hospodářství Alfa Laval (ZLD)

Systémy bezodpadového hospodářství společnosti Alfa Laval (ZLD) jsou odolná, kompaktní řešení určená pro absolutní minimalizaci vypouštění kapalin v širokém spektru aplikací průmyslových odpadů. Systémy ZLD optimalizují účinnost spotřeby vody prostřednictvím kombinace tepelných řešení a separační technologie, přičemž jádrem sestavy je odparka AlfaFlash.


Více informací

Vysokorychlostní separátory Alfa Laval

Pro odstředivou separaci nabízí Alfa Laval ideální možnosti pro jakýkoli typ recyklace. Přizpůsobení správného zařízení specifickým podmínkám Vašeho procesu a vstupní suroviny je pro úspěch Vaší výroby naprosto zásadní. Můžeme Vás podpořit separační technologií, odborným poradenstvím a nabídkou služeb, abychom Vám zajistili ideální řešení pro dlouhodobý a spolehlivý výkon podle Vašich konkrétních požadavků.


Více informací

Olmi_Reforming_Process_Gas_Boiler_640x360.png

OLMI společnosti Alfa Laval

OLMI je velmi spolehlivým řešením pro rekuperaci tepla při chlazení syntézního plynu. Pro kritické aplikace, jako je výroba synplynu z odpadních plastů, je kotel na procesní plyn Alfa Laval OLMI ideálním řešením pro spolehlivý provoz. Můžete se spolehnout na rychlou návratnost investice díky spolehlivému nástroji pro snížení dopadu plastového odpadu na životní prostředí.

Více informací

Rozebíratelné deskové výměníky tepla společnosti Alfa Laval

Energetická účinnost má zásadní význam pro zajištění finanční návratnosti v rámci recyklačních procesů. Naše deskové a rámové výměníky tepla s těsněním poskytují v těchto aplikacích nejlepší výkon a spolehlivost ve své kategorii. Průmyslová řada Alfa Laval je vhodná pro obrovský rozsah úkolů od ohřevu, chlazení a zpětného získávání tepla až po kondenzaci a odpařování.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství