Technologie Power-to-X

Technologie Power-to-X (P2X) je klíčovou součástí dekarbonizace chemického, námořního a leteckého průmyslu. "X" zde označuje přeměnu elektřiny na plynná nebo kapalná paliva či chemikálie, včetně e-amoniaku, e-metanolu, metanu, zeleného vodíku a synplynu. Tímto způsobem může power-to-X umožnit udržitelnější průmysl, dopravu a energetiku a zároveň využít stávající infrastrukturu a poskytnout důležité řešení pro skladování energie.

Společnost Alfa Laval má desítky let zkušeností s dodávkami pokročilých řešení pro chemický průmysl. Naše rozmanité portfolio účinných výměníků tepla zajišťuje nákladově efektivní výrobu zeleného čpavku a zeleného metanolu ve srovnání s tradičními metodami. Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte, jak můžeme podpořit Vaše procesy.

Alfa-Laval-power-to-x

Řešení společnosti Alfa Laval pro zelený čpavek

Čpavek je dobře známý jako základní prvek v průmyslu hnojiv, ale hraje také významnou roli v chladicích systémech a při výrobě výbušnin. Nástup ekologického čpavku dnes vytváří nové možnosti i v oblastech, jako je skladování paliv a energie.

Společnost Alfa Laval pokračuje ve své dlouholeté historii jako partner v čpavkovém průmyslu s inovativními technologiemi, které podporují požadavky na zelený čpavek. Díky našemu rozsáhlému portfoliu přenosů tepla můžete najít optimální řešení pro vaše zařízení bez ohledu na jeho velikost nebo provozní přerušovanost. Kontaktujte nás a získejte více informací o kritických procesních výměnících tepla, jako jsou kotle na odpadní teplo, parní bubny a čpavkové kondenzátory, a také o tom, jak můžeme pokrýt všechny Vaše potřeby v oblasti užitkového chlazení a vytápění při snaze o maximální energetickou účinnost.


Kontaktujte nás

Řešení společnosti Alfa Laval pro zelený metanol

Kombinace zeleného vodíku se zdrojem CO2 otevírá cestu k zelenému metanolu. Kromě toho, že se ekologický metanol používá jako palivo nebo pro skladování energie, je také důležitý pro snížení emisí uhlíku ve velké části chemického průmyslu.

Díky zkušenostem z megalomanských závodů je Alfa Laval připravena podpořit tento trh menšího rozsahu stejně kvalitními řešeními a službami. Naše kompaktní technologie jsou vhodné pro širokou škálu aplikací, jako je výroba páry, reaktorové výměníky, výměníky destilačních sekcí včetně reboilerů a kondenzátorů, jakož i užitkové chlazení a vytápění. Úzce s Vámi spolupracujeme, abychom zajistili, že nedojde ke kompromisu mezi minimální velikostí a maximální účinností bez ohledu na kapacitu zařízení.

Alfa Laval také nabízí jedinečné portfolio účinných výměníků tepla, které umožňují zachycování a ukládání uhlíku (CCU/S) při výrobě e-metanolu.


Kontaktujte nás

Partnerství pro výrobu čistých paliv z obnovitelných zdrojů

Alfa Laval je investorem a partnerem společnosti Liquid Wind, jedinečné firmy Power-to-Fuel, která vyvíjí komerční zařízení na výrobu eMetanolu. Každé zařízení zachycuje a koncentruje biogenní emise oxidu uhličitého z průmyslu a kombinuje je s vodíkem vyrobeným z obnovitelné elektřiny a vody. Výsledkem je výroba ekologického metanolu. Do konsorcia Liquid Wind patří kromě společnosti Alfa Laval mimo jiné společnosti Carbon Clean, Siemens Energy a Haldor Topsoe. Naše odborné znalosti v oblasti přenosu tepla přispívají ke zlepšení účinnosti procesů a celkové energetické integrace zařízení. Výměníky tepla jsou instalovány jako klíčové součásti hlavního systému a také v procesních krocích zeleného vodíku, zachycování uhlíku a syntézy metanolu.

LiquidWind eFuel Facility

Zelený čpavek jako palivo v lodním průmyslu

V srpnu 2020 vydaly společnosti Alfa Laval, Hafnia, Haldor Topsoe, Vestas a Siemens Gamesa zprávu "Ammonfuel - průmyslový pohled na čpavek jako lodní palivo" založenou na vlastních průmyslových znalostech a podnětech od řady kompetentních průmyslových subjektů.

Alfa Laval Sustainable solutions Power-to-X ammonia as fuel

Naše řešení

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Rozebíratelné deskové výměníky tepla společnosti Alfa Laval

S naší širokou nabídkou rozebíratelných deskových výměníků tepla snadno najdete optimální řešení - bez ohledu na kapacitu vašeho závodu. Díky kompaktní konstrukci v kombinaci s vynikajícím výkonem při přenosu tepla jsou ideální pro prefabrikované moduly nebo těsných instalací, kde si nemůžete dovolit kompromisy v oblasti provozuschopnosti nebo energetické účinnosti. Chladiče výrobků, užitkové vytápění a chlazení jsou některé z pozic, ve kterých se deskový výměník tepla s těsněním skvěle hodí pro váš projekt Power-to-X. Pro kritické pozice, jako jsou čpavkové kondenzátory, Vám naše polosvařované modely poskytují ještě více možností.


Více informací

plate_heat_exchangers_welded-plate-block.jpg

Alfa Laval Compabloc

Výměníky tepla Compabloc v sobě spojují teplotní a tlakovou odolnost konstrukcí trubkových výměníků s výjimečným tepelným výkonem tradičních deskových výměníků tepla. Kompaktní konstrukce se snadno instaluje a je až pětkrát účinnější než srovnatelný trubkový výměník tepla. Compabloc zvládne nejnáročnější jednofázové i dvoufázové úlohy, jako je například destilační část metanolu, což z něj činí univerzální řešení pro Váš proces power-to-X.


Více informací

Olmi_Reforming_Process_Gas_Boiler_640x360.png

Alfa Laval OLMI

Výměníky tepla OLMI se hodí pro všechny požadované funkce zpětného získávání tepla v procesech s vysokými teplotami a/nebo vysokými tlaky, takže jsou vhodné zejména pro výrobu čpavku a metanolu. Jeho mimořádná spolehlivost, vynikající výroba a nízké CAPEX umožňují zvýšit energetickou účinnost, ziskovost a udržitelnost. Konstrukce OLMI v kombinaci se špičkovou technologií svařování umožňuje vyšší spolehlivost než srovnatelná konkurenční řešení, což vede k prodloužení životnosti, klidnému provozu a nižšímu dopadu na životní prostředí.


Více informací

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Výměníky tepla Packinox jsou ideální pro kombinovanou rekuperaci tepla z napájecí a odpadní vody ve velkých procesech výroby čpavku a metanolu. Vynikající tepelný výkon, vynikající hydraulická účinnost a kompaktní konstrukce umožňují optimalizovat energetickou účinnost a maximalizovat kapacitu procesu při co nejnižší ekologické zátěži. Packinox získává více tepla s nižší tlakovou ztrátou cyklu než tradiční řešení, což vede ke snížení investic do kapacity pece nástřiku a kompresoru recyklačního plynu, a tím zajišťuje rychlejší návratnost investic.


Více informací

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Hybridní chladicí věže Niagara (WSAC)

Hybridní chladicí věže Niagara (WSAC®) jsou na zakázku vyrobené chladicí a kondenzační systémy s uzavřenou smyčkou, které kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a spolehlivý provoz. Poskytují maximální chlazení v kompaktní jednotce s minimální spotřebou vody a elektrické energie. Robustní a jednoduchá konstrukce rovněž zajišťuje stabilní tepelný výkon a nízké nároky na údržbu. Naše systémy WSAC lze plně přizpůsobit Vašim požadavkům, včetně provedení pro odolávání korozivním médiím, paralelního chlazení více procesních proudů, provozu v režimu suchého i mokrého chlazení.


Více informací

Cleantech-carbon-capture-intro-final.jpg

Řešení přenosu tepla pro zachycování, využívání a skladování uhlíku

Možná jste už slyšeli o zachycování, využívání a skladování uhlíku (CCU/S), ale uvědomili jste si, že technologie, které to umožňují, existují už desítky let? Vzhledem k omezeným možnostem dekarbonizace v odvětvích, jako je ropný a plynárenský průmysl, energetika, rafinerie, petrochemie a cementářský průmysl, bude CCU/S pro budoucnost energetického trhu zásadní. Objevte naše portfolio zařízení pro přenos tepla navržených pro maximalizaci účinnosti zachycování uhlíku.


Více informací

cleantech-P2X-methanol-production.jpg

Řešení přenosu tepla pro výrobu metanolu

Spolehlivost, energetická účinnost a kvalita produktů jsou pro každou výrobnu metanolu nesmírně důležité. Společnost Alfa Laval má bohaté zkušenosti s poskytováním odborných znalostí a osvědčeného vybavení a služeb majitelům metanolových závodů. Ať už jsou Vaše potřeby jakékoli, jsme zde, abychom zajistili bezproblémový provoz.


Více informací

cleantech-P2X-ammonia-production.jpg

Řešení přenosu tepla pro výrobu čpavku

Aby si výrobci čpavku na celém světě udrželi ziskovost, musí neustále zvyšovat celkovou energetickou účinnost. Díky rozsáhlému procesnímu know-how a široké nabídce zařízení a služeb může Alfa Laval pomoci optimalizovat energeticky náročné procesy výroby čpavku pomocí našich kompaktních a vysoce účinných výměníků tepla.


Více informací


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství