Zpracování zvířecího tuku | Alfa Laval

Zpracování zvířecího tuku

Živočišné tuky a rybí oleje jsou v současnosti žádané kvůli vysokému obsahu hodnotných omega-3 nenasycených mastných kyselin. Jsou nepostradatelné pro zdraví člověka, ale lidské tělo si je neumí samo vytvořit. Alfa Laval přináší jedinečnou kombinaci technologií a know-how, potřebnou pro extrakci vysoce hodnotných proteinů z živočišných produktů.

Animal and fish fat refining

Speciální úprava

Zpracování omega-3 nenasycených mastných kyselin je zaměřené na efektivní odstranění PCB (polychlorované bifenyly), zbytkového obsahu DDT a POC (perzistentní organické chemikálie), které se mohou ve výrobku objevit.

Alfa Laval nabízí chemické rafinační systémy a jiná speciální zařízení na odstranění všech stop po těchto látkách.

Frakcionace tuků

Alternativním a přirozenějším způsobem je frakcionace tuků. Jedná se o pomalé chlazení tuků a olejů za pečlivě kontrolovaných podmínek, které umožní krystalizaci tuhého obsahu tuku pro jeho snazší oddělení.

Alfa Laval dodává zařízení potřebná pro tento druh úpravy tuků.