Rafinace ropy

Rafinace ropy představuje 6-8 % veškeré celosvětové průmyslové spotřeby energie, přičemž náklady na energii tvoří u některých rafinerií až 50 % celkových provozních nákladů. Zlepšení energetické účinnosti je proto zásadní pro všechny rafinerie a všechny procesy, přičemž je třeba se zaměřit na hlavní spotřebitele energie. Například atmosférická a vakuová destilace surové ropy často představují až 30 % celkové spotřeby energie v rafinérii. Optimalizace procesů správným způsobem však může tuto spotřebu snížit až o 25 %!

Společnost Alfa Laval má dlouholeté zkušenosti se spoluprací s rafineriemi při optimalizaci těchto životně důležitých procesů s cílem maximalizovat potenciální účinnost moderních řešení. Použitím kompaktních svařovaných deskových výměníků tepla, které nabízejí až pětkrát vyšší účinnost než tradiční trubkové výměníky tepla, jsme zákazníkům pomohli výrazně snížit spotřebu energie i emise CO2. To přináší i celou řadu sekundárních výhod, jako je zvýšení výrobní kapacity, zlepšení výtěžnosti a kvality výrobků, spolehlivější provozuschopnost procesů a snížení investičních nákladů na projekt.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Podívejte se na čísla: potenciál energetické účinnosti v rafineriích

Věděli jste, že instalované deskové výměníky tepla Alfa Laval ušetří každý rok rafineriím 54 TWh energie ve srovnání s méně účinnými konvenčními výměníky tepla? Tomu odpovídá snížení emisí CO2 o více než 13 milionů tun.

Představte si, že by každá rafinerie přešla na účinnější, kompaktní svařované deskové výměníky tepla pro všechny své procesy. Mohli bychom snížit spotřebu energie o 23 % a globální emise uhlíku o 245 milionů tun. To je ekvivalent toho, co vyprodukuje celé Španělsko za celý rok!

Chcete se dozvědět více o tom, jak může společnost Alfa Laval maximalizovat energetickou účinnost rafinérií? Stáhněte si naši infografiku a podívejte se na další čísla.


Stáhněte si naší infografiku

Případy zákazníků

cleantech_refinery_case01.jpg

Plnění ekologických cílů v rafinérském průmyslu

Skupina Hengli je jednou z největších čínských rafinérií ropy a má ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti. Jejím cílem je totiž "udržovat standardy vyšší, než jsou předpisy čínské vlády na ochranu životního prostředí". Přečtěte si celý příběh a dozvíte se, jak se jim podařilo snížit spotřebu energie o 30 % po maximalizaci účinnosti v destilačním zařízení na surovou ropu v nové moderní rafinérii na ostrově Changxing.


Více informací

cleantech_refinery_case02.jpg

Vylepšete a zredukujte: Jak vyšší energetická účinnost v konečném důsledku vede ke snížení nákladů

Pro největší švédskou palivovou společnost znamenala výměna čtyř stávajících trubkových výměníků tepla za jeden kompaktní deskový výměník tepla od společnosti Alfa Laval úsporu energie ve výši 7 MW. Dále umožnila snížit emise CO2 o 14 600 tun ročně. Podívejte se na jejich příběh a zjistěte, jak využili odborných znalostí společnosti Alfa Laval v oblasti optimalizace energetické účinnosti v rafinériích.


Více informací

Zvyšování účinnosti u americké jedničky v rafinování ropy

Společnost Valero Energy Corporation začínala jako malá regionální rafinerie ropy na americkém jihozápadě. Dnes je lídrem v oboru a nastavuje vysoké standardy v oblasti firemní odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Zjistěte, jak jim úzký vztah se společností Alfa Laval umožnil maximalizovat využití energie díky tepelné účinnosti výrazně převyšující tradiční průmyslové standardy.


Více informací

Naše řešení

plate_heat_exchangers_welded-plate-block.jpg

Alfa Laval Compabloc

Alfa Laval Compabloc je mistrem ve výměně tepla: je to technicky osvědčené, vysoce účinné řešení při vysokém tlaku nebo teplotě, a to i pro vysoce znečištěná média. V současné době je v kritických rafinerních procesech instalováno více než 2600 výměníků tepla Compabloc. Z toho více než 1000 v procesech destilace surové ropy, kde jejich lepší energetická účinnost umožňuje rafineriím snížit emise CO2 nejméně o 25 % ve srovnání s tradičními způsoby řešení.


Více informací

plate_heat_exchangers_welded-spiral.jpg

Svařované spirálové výměníky tepla

Spirálové výměníky tepla Alfa Laval jsou navrženy tak, aby zvládly i ty nejnáročnější úkoly v oblasti přenosu tepla s vysokým znečištěním. Díky jedinečné konstrukci eliminují špatnou distribuci médií, čímž minimalizují usazování nečistot bez ohledu na to, zda je jedna nebo obě kapaliny vysoce znečištěné. Naše spirálové výměníky tepla tak vždy udržují účinnost a dostupnost na maximální úrovni. V některých procesech, jako je hydrokrakování zbytků, Vám dokonce mohou pomoci maximalizovat míru konverze a výtěžnost produktu.


Více informací

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Alfa Laval Packinox

Výměník tepla Packinox je ideální pro objemné kombinované rekuperace tepla ze vstupního a výstupního média v katalytickém reformingu a v procesech výroby aromatických látek. Jeho tepelný výkon, vynikající hydraulická účinnost a kompaktní rozměry umožňují optimalizovat energetickou účinnost a maximalizovat kapacitu procesu při co nejmenším dopadu na životní prostředí. Packinox získává více tepla při nižších tlakových ztrátách cyklu než tradiční řešení, což vede ke snížení investičních potřeb pro výkon pece nástřiku a kompresoru recyklačního plynu.

Více informací

Objevte výhody partnerství se společností Alfa Laval

Efektivita procesů v rafinérii je dnes klíčová pro udržení konkurenceschopnosti a často existují velké příležitosti ke zlepšení. Pokud navrhnete své postupy v rafinérii tak, aby plně využívaly nejefektivnější dostupná řešení, můžete podstatně zvýšit ziskovost i udržitelnost. Se společností Alfa Laval jako partnerem získáte přístup ke špičkovým světovým odborným znalostem v oblasti optimalizace procesů. Zapojte nás již v rané fázi návrhu základního procesu a využijte naše jedinečné know-how.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství