Iniciativa Energy Efficiency Movement

Join us in the Energy Efficiency Movement

What energy source is more sustainable than the energy that has not been produced in the first place? According to the International Energy Agency, energy efficiency is one of the main contributors to reaching the Paris Agreement on time. It is a low-hanging fruit and our ‘first fuel’ for decarbonizing the future. But it does not get the attention it deserves. The technologies to make this a reality don’t just exist, they are available, affordable, and ready to use.

We just need to make it happen. That’s why Alfa Laval has joined the Energy Efficiency Movement. Read our manifesto to discover what the Energy Efficiency Movement is all about.

Read our manifesto

Energy efficiency movement

Hodnota týmové spolupráce

Energy Efficiency Movement je otevřená iniciativa, která spojuje zainteresované subjekty ze všech sektorů. Zvyšuje povědomí a urychluje kroky potřebné ke zvýšení globální energetické účinnosti.

Společnost Alfa Laval se jako první připojila k iniciativě Energy Efficiency Movement, kterou vyvolala společnost ABB na konferenci OSN o změně klimatu v Glasgow v roce 2021, COP26. Věříme, že spolupráce a silná partnerství jsou základem pro vytvoření budoucnosti bez uhlíkových emisí.

Připojte se také k iniciativě Energy Efficiency Movement a směřujte k energetické účinnosti už dnes.

Přidejte se k iniciativě

Alfa Laval se zavázala prosazovat změny

Pokud chceme urychlit realizaci energeticky účinných řešení, musíme spolupracovat v širším měřítku. Společnost Alfa Laval se zavázala prosazovat tuto změnu a stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální v celém hodnotovém řetězci. Do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální v emisích kategorie 1 a 2 a snížíme emise kategorie 3 o 50 % ve srovnání s rokem 2020. Dosáhneme toho zvýšením energetické účinnosti, investicemi do rekuperace odpadního tepla a spoluprací s dodavateli a zákazníky.

Nadále budeme našim zákazníkům pomáhat vytvářet energeticky účinná řešení pro jejich procesy. Naše neutuchající snaha o inovaci energeticky účinnějších technologií, nabídky odborných služeb a výměnných programů a budování dlouhodobých partnerství sehrají klíčovou roli při uskutečňování tohoto cíle.

Udržitelnost ve společnosti Alfa Laval 

Energetická účinnost

Jak může Alfa Laval maximalizovat vaši energetickou účinnost? Přečtěte si více o tom, jak naše řešení pomáhají ušetřit 50 GW energie ročně - čímž se snížují emise CO2 až o 25 milionů tun. To činí 550násobek vlastní uhlíkové stopy společnosti Alfa Laval.

Alfa Laval Sustainable solutions Energy efficiency

Re-Made to matter

Společnosti Alfa Laval a Stena Recycling se spojily a vytvořily sofistikovaný, udržitelný a snadno použitelný výměnný program Re-Made to matter. Umožňuje nám recyklovat až 100 % cenných kovů ze starých výměníků tepla. Jejich výměnou za modernější konstrukce můžeme také dosáhnout zvýšení účinnosti s cílem zvýšit úspory energie a snížit uhlíkovou stopu.

Re-made to matter vignette imge 640x360

Přidejte se k iniciativě

Co je udržitelnější než energie, která nebyla primárně vyrobená? Proto je energetická účinnost naší „první volbou“ pro budoucnost bez uhlíkových emisí. Jen ji musíme uskutečnit. Připojte se k nám v rámci této otevřené iniciativy, jejímž cílem je urychlit realizaci energeticky účinných řešení. Společně můžeme urychlit přechod k udržitelnější budoucnosti.

Energy Efficency Movement Symbol black


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství