Iniciativa Energy Efficiency Movement

Join us in the Energy Efficiency Movement

According to the IEA (International Energy Agency), we must double the global rate of energy efficiency improvements until 2030 to reach net zero by 2050. The necessary technology to do this is accessible, available, affordable, and ready to use today. We just need to make it happen.

That is why Alfa Laval and ABB have joined forces to establish the Energy Efficiency Movement (EEM), a non-profit association with focus set on energy efficiency and accelerating the implementation of energy efficient solutions.

 

Discover more and join the movement today!

Energy efficiency movement

Hodnota týmové spolupráce

Energy Efficiency Movement je otevřená iniciativa, která spojuje zainteresované subjekty ze všech sektorů. Zvyšuje povědomí a urychluje kroky potřebné ke zvýšení globální energetické účinnosti.

Společnost Alfa Laval se jako první připojila k iniciativě Energy Efficiency Movement, kterou vyvolala společnost ABB na konferenci OSN o změně klimatu v Glasgow v roce 2021, COP26. Věříme, že spolupráce a silná partnerství jsou základem pro vytvoření budoucnosti bez uhlíkových emisí.

Připojte se také k iniciativě Energy Efficiency Movement a směřujte k energetické účinnosti už dnes.

Přidejte se k iniciativě

Alfa Laval se zavázala prosazovat změny

Pokud chceme urychlit realizaci energeticky účinných řešení, musíme spolupracovat v širším měřítku. Společnost Alfa Laval se zavázala prosazovat tuto změnu a stát se do roku 2030 uhlíkově neutrální v celém hodnotovém řetězci. Do roku 2030 budeme uhlíkově neutrální v emisích kategorie 1 a 2 a snížíme emise kategorie 3 o 50 % ve srovnání s rokem 2020. Dosáhneme toho zvýšením energetické účinnosti, investicemi do rekuperace odpadního tepla a spoluprací s dodavateli a zákazníky.

Nadále budeme našim zákazníkům pomáhat vytvářet energeticky účinná řešení pro jejich procesy. Naše neutuchající snaha o inovaci energeticky účinnějších technologií, nabídky odborných služeb a výměnných programů a budování dlouhodobých partnerství sehrají klíčovou roli při uskutečňování tohoto cíle.

Udržitelnost ve společnosti Alfa Laval 

Energetická účinnost

Jak může Alfa Laval maximalizovat vaši energetickou účinnost? Přečtěte si více o tom, jak naše řešení pomáhají ušetřit 50 GW energie ročně - čímž se snížují emise CO2 až o 25 milionů tun. To činí 550násobek vlastní uhlíkové stopy společnosti Alfa Laval.

Alfa Laval Sustainable solutions Energy efficiency

Re-Made to matter

Společnosti Alfa Laval a Stena Recycling se spojily a vytvořily sofistikovaný, udržitelný a snadno použitelný výměnný program Re-Made to matter. Umožňuje nám recyklovat až 100 % cenných kovů ze starých výměníků tepla. Jejich výměnou za modernější konstrukce můžeme také dosáhnout zvýšení účinnosti s cílem zvýšit úspory energie a snížit uhlíkovou stopu.

Re-made to matter vignette imge 640x360

Přidejte se k iniciativě

Co je udržitelnější než energie, která nebyla primárně vyrobená? Proto je energetická účinnost naší „první volbou“ pro budoucnost bez uhlíkových emisí. Jen ji musíme uskutečnit. Připojte se k nám v rámci této otevřené iniciativy, jejímž cílem je urychlit realizaci energeticky účinných řešení. Společně můžeme urychlit přechod k udržitelnější budoucnosti.

EnergyEfficiencyMovement vignette image


cleantech_symbol_RGB_png.png

Čistá energie

Udržitelné partnerství